Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
รายละเอียด :
    

 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 นายอับดุลการิม สาอะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรูประธานพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู จัดฝึกอบรมและให้ความรู้การป้องกันการทุจริต ตามโครงการที่ว่า ”ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการซักถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานอีกต่อไป

ขอขอบคุณนายชวลิต ไกรน้อย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ ที่เสียสละเวลามาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563    อ่าน 479 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**