Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
กิจกรรม : ประชุมสภา ครั้งเเรก ประจำปี 2564
รายละเอียด :
    
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายอำเภอสุไหงปาดีจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ครั้งเเรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู
โดยมี นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดีเป็นประธานดำเนินการประชุมครั้งนี้
การประชุมในครั้งนี้ นายนิมะ สตอปา ส.อบต.ปะลุรู เขตเลือกตั้งที่ 3 ถูกเสนอชื่อและดำรงตำแหน่งประธานสภา อบต.ปะลุรู นายมาหะมัดรอยาลี เจ๊ะมะ ส.อบต.ปะลุรู เขตเลือกตั้งที่ 7 ถูกเสนอชื่อและดำรงตำแหน่งรองประธานสภา อบต.ปะลุรู นางเตือนจิตต์ ไพจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ถูกเสนอชื่อและดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.ปะลุรู

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564    อ่าน 136 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**