Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ปะลุรู ปี 2564
  รายละเอียด :

 อบต.ปะลุรู ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ปะลุรู รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-28 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบไว้...

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน