Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.53-004 สายบ้านปะลุรู - บ้านบือราแง
  รายละเอียด :

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.53-004 สายบ้านปะลุรู-บ้านบือราแง หมู่ที่ 3 ตำบลปะลุรู

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน