Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ฐานข้อมูลคนพิการ
  รายละเอียด :

 อบต.ปะลุรู  ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อคนพิการในตำบลปะลุรู  ประจำปีงบประมาณ  2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 162 คน