Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านยูโซ๊ะอีบะ-บ้านอาเซ็งเจ๊ะเงาะ ม.3
  รายละเอียด :

 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านยูโซ๊ะอีบะ-บ้านอาเซ็งเจ๊ะเงาะ ม.3 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน