Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสายบือเจาะบือซา ถึงสายลูโบ๊ะบาตู บ้านลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุรู
  รายละเอียด :

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสายบือเจาะบือซา ถึงสายลูโบ๊ะบาตู บ้านลูโบ๊ะบาตู หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุรู  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน