Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู
  รายละเอียด :

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู  เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน