Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอสกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านแบลีรอกีเยาะ - บ้านผู้ช่วยเซ็ง หมู่ที่ 3

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 105 คน