Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แสดงตำแหน่ง E-Service ระบบบริการออนไลน์บนเว็บไซต์
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ขอรับบริการของ อบต.ปะลุรู ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน โดยสามารถเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน