Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย จ่าเด็ง หมู่ที่ 5 ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
184
27 ส.ค. 2563
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อุสตัสลี หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
188
27 ส.ค. 2563
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย มะรอเซ๊ะ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
174
27 ส.ค. 2563
104 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
178
25 ส.ค. 2563
105 โครงการตามแนวพระราชดำริ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
19 ส.ค. 2563
106 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
176
13 ส.ค. 2563
107 ส่งเสริมอาชีพในตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
246
13 ส.ค. 2563
108 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
767
11 ส.ค. 2563
109 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างจังหวัด กับ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
762
10 ส.ค. 2563
110 ประกาศ อบต.ปะลุรู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
779
10 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33