Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
179
10 ส.ค. 2563
112 ประกาศ อบต.ปะลุรู เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
746
07 ส.ค. 2563
113 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
724
06 ส.ค. 2563
114 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
24 ก.ค. 2563
115 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ดาวน์โหลดเอกสาร
247
23 ก.ค. 2563
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดลูโบ๊ะบาตู-บาโงยะโฮ ม.4 ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
175
17 ก.ค. 2563
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอกูวิง-ไอสลีซิ่ง (ตอนที่ 2-ตอนที่ 3) ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
17 ก.ค. 2563
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ปะลุรู ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
17 ก.ค. 2563
119 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต้านภัยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
02 ก.ค. 2563
120 มาตรการป้องกัน การกลับมาของไวรัส COVID -19 ร้านค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
239
30 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33