Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
04 พ.ย. 2562
122 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 (งานเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)) ดาวน์โหลดเอกสาร
658
29 ต.ค. 2562
123 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู งานรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
621
10 ต.ค. 2562
124 รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 ต.ค. 2562
125 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
79
02 ต.ค. 2562
126 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ต.ค. 2562
127 ฐานข้อมูลคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 ต.ค. 2562
128 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการเกี่ยวกับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ต.ค. 2562
129 ทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 ต.ค. 2562
130 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28