Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
221
01 ต.ค. 2562
172 ฐานข้อมูลคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 ต.ค. 2562
173 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการเกี่ยวกับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 ต.ค. 2562
174 ทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 ต.ค. 2562
175 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
187
01 ต.ค. 2562
176 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ อปท. ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
698
30 ก.ย. 2562
177 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
699
30 ก.ย. 2562
178 รายงานผลการจัดฝึกอบรมแก่ประชาชนทางด้านการประกอบอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
708
30 ก.ย. 2562
179 ประกาศ รายชื่อชมรมเด็กและเยาวชนตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
765
09 ก.ย. 2562
180 รายงานผลการดำเนินงาน "โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู" ดาวน์โหลดเอกสาร
706
02 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33