Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีที่จัดเก็บ ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
31 มี.ค. 2564
32 แผนแม่บทสารสนเทศ อบต.ปะลุรู พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
16 มี.ค. 2564
33 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
09 ก.พ. 2564
34 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
01 ก.พ. 2564
35 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 ม.ค. 2564
36 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
27 ม.ค. 2564
37 ประสัมพันธ์รับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
21 ม.ค. 2564
38 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
153
21 ม.ค. 2564
39 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
140
14 ม.ค. 2564
40 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
185
13 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28