Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบต.ปะลุรู ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 มี.ค. 2564
52 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 ก.พ. 2564
53 ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
09 ก.พ. 2564
54 โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ก.พ. 2564
55 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
01 ก.พ. 2564
56 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
29 ม.ค. 2564
57 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
27 ม.ค. 2564
58 ประสัมพันธ์รับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
21 ม.ค. 2564
59 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
259
21 ม.ค. 2564
60 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
225
14 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33