Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ส่งเสริมอาชีพในตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
82
13 ส.ค. 2563
62 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
639
11 ส.ค. 2563
63 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างจังหวัด กับ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
620
10 ส.ค. 2563
64 ประกาศ อบต.ปะลุรู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
633
10 ส.ค. 2563
65 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
49
10 ส.ค. 2563
66 ประกาศ อบต.ปะลุรู เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
603
07 ส.ค. 2563
67 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
606
06 ส.ค. 2563
68 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
24 ก.ค. 2563
69 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 ก.ค. 2563
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดลูโบ๊ะบาตู-บาโงยะโฮ ม.4 ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
43
17 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28