Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ส่งเสริมอาชีพในตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
228
13 ส.ค. 2563
72 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
753
11 ส.ค. 2563
73 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างจังหวัด กับ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
743
10 ส.ค. 2563
74 ประกาศ อบต.ปะลุรู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
756
10 ส.ค. 2563
75 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
163
10 ส.ค. 2563
76 ประกาศ อบต.ปะลุรู เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
733
07 ส.ค. 2563
77 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
713
06 ส.ค. 2563
78 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
24 ก.ค. 2563
79 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" ดาวน์โหลดเอกสาร
216
23 ก.ค. 2563
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดลูโบ๊ะบาตู-บาโงยะโฮ ม.4 ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
164
17 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29