Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
762
08 ต.ค. 2563
82 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
744
06 ต.ค. 2563
83 รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 ต.ค. 2563
84 วิสัยทัศน์ผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
781
02 ต.ค. 2563
85 ประกาศ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
750
02 ต.ค. 2563
86 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา,ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ต.ค. 2563
87 ฐานข้อมูลคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2563
88 การจัดพาหนะบริการรับ-ส่งสำหรับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2563
89 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคนพิการเสียงตามสาย ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ต.ค. 2563
90 แผนพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินเกี่ยวกับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33