Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 80-5885 นราธิวาส จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 พ.ค. 2565
2 ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 พ.ค. 2565
3 ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงยาโฮ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 พ.ค. 2565
4 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอเนาะ หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 พ.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 มี.ค. 2565
6 ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (โครงการกันเงิน งานปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
21 ก.พ. 2565
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการงานปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
15 ก.พ. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหมอบี (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 307 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,228 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมห ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 ก.พ. 2565
9 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
14 ก.พ. 2565
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
04 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17