Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
14 ม.ค. 2563
52 ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรือยง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
612
20 ธ.ค. 2562
53 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
650
20 ธ.ค. 2562
54 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบาโงยาโฮ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
654
20 ธ.ค. 2562
55 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสำนักงาน อบต. หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
647
20 ธ.ค. 2562
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
601
13 ธ.ค. 2562
57 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
607
13 ธ.ค. 2562
58 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
602
13 ธ.ค. 2562
59 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบาโงยะโฮ หมู่ที่ 6 ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 ธ.ค. 2562
60 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
13
12 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15