Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กสายตรือยง หมู่ที่ 8 ( ตอนที่ 2-3)ตำบลปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
13
12 ธ.ค. 2562
62 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม้หล็กรอบสำนักงาน อบต. หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
12 ธ.ค. 2562
63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
602
08 ต.ค. 2562
64 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
767
01 ต.ค. 2562
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
568
01 ต.ค. 2562
66 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
614
11 ก.ย. 2562
67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
599
26 ส.ค. 2562
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซิก หมู่่ี่ ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
608
22 พ.ค. 2562
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเปาะนิ หมู่ี่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
625
22 พ.ค. 2562
70 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายหน้าบ้านโต๊ะอีหม่าม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก นั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
613
22 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15