Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
599
01 พ.ย. 2561
82 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
19 ต.ค. 2561
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
583
01 ต.ค. 2561
84 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
566
01 ต.ค. 2561
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต สายบ้านปะลุรู- บ้านตาเซ๊ะเหนือ หมู่่ที่ 3 บ้านปะลุรู ดาวน์โหลดเอกสาร
588
13 ก.ย. 2561
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู เรื่อง จัดจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลืติคคอนกรีตสายบ้านปะลุรู - บ้านตาเซะเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านปะลุรู ตำบลปะลุรู โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
600
07 ก.ย. 2561
87 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
610
02 ส.ค. 2561
88 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
600
22 พ.ค. 2561
89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไอกูวิง - ไอสลีซิ่ง (ตอนที่ 2-3) โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
614
16 มี.ค. 2561
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเขต อบต.ปะลุรู ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
612
02 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15