Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

 อบต.ปะลุรู ขอประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อแจ้งให้เจ้าของของทรัพย์สินทำการตรวจสอบข้อมูล

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 61 คน